Thumb 0a164b300954ff72377c24366054d935b114ff89

Regina van Rijckevorsel

Ik collecteer omdat

kinderen met een beperking en hun gezinnen in deze Coronacrisis ongelooflijk hard worden geraakt. De nood is hoog. Help je alsjeblieft mee?

11 donateurs
€ 174 ingezameld